IMG_2931

Einbau-Induktionskochfeld, 2 Kochstellen 10 kW - 400 V

020-0629

Produktinformationen "Einbau-Induktionskochfeld, 2 Kochstellen 10 kW - 400 V"
Weiterführende Links zu "Einbau-Induktionskochfeld, 2 Kochstellen 10 kW - 400 V"